pondelok 24. augusta 2009

Čo je potravinová intolerancia?

Čo je potravinová intolerancia (neznášanlivosť)? Aká je jej odlišnosť od potravinovej alergie?
Potravinová intolerancia nie je alergiou v pravom slova zmysle. Často sa jej hovorí pseudoalergia. Pravá potravinová alergia je spôsobená imunitnou reakciou organizmu, pričom potravinová neznášanlivosť je spôsobená inými faktormi, napríklad rôznymi metabolickými poruchami alebo dedičnými faktormi.
Potravinová intolerancia (PI) alebo inak povedané neznášanlivosť je záludná pre svoju schopnosť maskovať sa vo forme iných chorobných prejavov. Je preto prehliadnuteľná lekármi a veľmi často nepostrehnutá a neodhalená. Jej diagnostike a výskumu sa nevenuje toľko pozornosti, koľko by si zaslúžila napriek množstvu chorobných príznakov a závažných zdravotných komplikácií, ktoré spôsobuje. Pacienti trpiaci potravinovou intoleranciou si zväčša neuvedomujú pravú podstatu svojich ochorení a nevedia sa chrániť, nakoľko schopnosť PI prejavovať sa rôznymi symptómami mätie nielen ich, ale aj špecialistov lekárov. Všetko sa to deje preto, že chýba informovanosť v tejto oblasti a prepracovanosť diagnostických metód na detekovanie PI. Lekárska prax a zdravotnícka legislatíva tomuto problému nevenuje dostatočnú pozornosť, čo vedie k nárastu chronicky chorých pacientov, zvýšenému užívaniu liekov pacientami, k veľkému trhovému obratu v lekárňach, častým návštevám lekárov zo strany pacientov a k vysokej práceneschopnosti.
Nediagnostikovanie potravinovej intolerancie a následne liečenie pacienta iba parciálne na základe rôznych symptómov (napr. pri chronickej nádche liečením kvapkami do nosa, pri opuchnutých kĺboch podaním protizápalových injekcií a liekov alebo tabletiek proti bolesti) môže viesť k neustálemu zhoršovaniu sa celkového zdravotného stavu pacienta. Platí to hlavne pri mnohonásobnej potravinovej intolerancii, ktorá vedie k celkovému oslabeniu zdravia pacienta a neskôr ku kolapsu organizmu pre jeho nedostatočnú výživu a otravu toxickými látkami z nespracovaných potravín v tele. Kým k zisteniu potravinovej alergie sa venuje pozornosť na úrovni alergológie a imunológie a spätná reakcia organizmu na alergén je takmer bezprostredná, potravinovej intolerancii, hoci je ďaleko širším pojmom a záludnejším ochorením, sa nevenuje patričná pozornosť a prehliada sa. Je to možno práve preto, že jej dôsledky sa nemusia prejaviť okamžite, ale s odstupom času. S výnimkou potravinovej intolerancie u malých detí a Celiakie, ktoré celkovo tvoria zlomok zo všetkých intolerancií, sa ostatné potravinové intolerancie zväčša zahmlievajú, bagatelizujú, správne nediagnostikujú, a teda neliečia, hoci prinášajú pacientom, trpiacich predovšetkým na mnohopočetnú potravinovú intoleranciu, dlhotrvajúce neutíšiteľné chronické bolesti, stratu hybnosti, dráždivosť a nespavosť, krajnú únavu, depresie a neskôr kolaps organizmu prejavujúcim sa v zlyhávaní niektorého, aj životne dôležitého, orgánu. Prejavov potravinovej neznášanlivosti je dlhý zoznam, pričom mnohé z nich sú veľmi závažné. Nie je pravda to, čo mnohé povrchné články tvrdia, že totiž potravinová intolerancia spôsobuje „iba“ hnačku, zvracanie a zažívacie problémy.
Pozri: Potravinová intolerancia - kontroverzná oblasť medicíny
Potravinová intolerancia je plíživá nemoc, ktorú si pacient nemusí vôbec uvedomovať vo svojom tráviacom trakte i celé roky, no môže sa prejavovať úplne inak, formou rôznych iných bolestivých prejavov, zníženou imunitou, chronickými chorobami, zápalmi, kožnými prejavmi a podobne. Najcharakteristickejšou črtou je rôznorodosť príznakov, v čom spočíva celá záludnosť problému potravinovej intolerancie.
Ďalej pozri:
Druhy potravinovej intolerancie
Typické príznaky potravinovej intolerancie
Potravinová závislosť
Tento blog má za cieľ prispievať:
k informovanosti širokej verejnosti v oblasti PI, poskytovať odborné články a komentáre
vytvoriť fórum lekárov
vytvoriť fórum tých ľudí, ktorí na potravinovú intoleranciu trpia a chcú svojou mierou prispieť a podeliť sa so svojími skúsenosťami s ostatnými
http://www.potrintol.meu.zoznam.sk/
-------------------------------------------------------------------------------------

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára