pondelok 22. decembra 2008

Druhy potravinovej intolerancie

Pojem potravinová intolerancia je v podstate široký a zahŕňa v sebe rôzne typy intolerancií .

Sú zdroje (viď http://www.foodintol.com/) , ktoré potravinovú neznášanlivosť v zásade rozdeľujú do týchto hlavných ketegórií, a to:

a) intolerancia na mlieko a mliečne výrobky

b) intolerancia na glutén

c) intolerancia na pšenicu

d) intolerancia na fruktózu

e) intolerancia na huby, kvasnice


Iné zdroje okrem intolerancie na glutén a mliečne bielkoviny alebo mliečny cukor uvádzajú aj intoleranciu na glutamán sodný (viď napr. http://www.foodintoleranceawareness.org/)

V podstate nech je delenie akékoľvek, ide v zásade o neznášanlivosť na rôzne potraviny, ktoré môže byť u každého jedinca iné. Základná neznášanlivosť, pokiaľ je neliečená, môže vyvolať neznášanlivosť aj na iné typy potravín. Mnohopočetná potravinová neznášanlivosť je nakumulovaná neliečená potravinová intolerancia prameniaca z pôvodného "vinníka" - potraviny, ktorú z dôvodou dedičnosti alebo iných metabolických porúch nedokázal organizmus správne rozložiť a prijať ako potravinu na získanie živín a energie potrebnej pre telo. Mnohopočetná potravinová intolerancia prináša svojim "obetiam" hodne utrpenia, bolestí, vyčerpania a zníženie kvality života. Zlé je to najmä vtedy, keď títo ľudia (a ani ich lekári) netušia, že v zásade príčinou všetkého utrpenia je potravinová intolerancia. Jej neodhalením, neurčením "vinníka" - potraviny, ktorá človeku škodí a jej nevylúčením zo stravného jedálnička, sa problémy naďalej kumulujú, vyhrocujú a organizmus takto postihnutého človeka očividne chradne.

Prečtajte si Môj príbeh

www.potrintol.meu.zoznam.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára