sobota 20. júna 2009

Potravinová intolerancia a jej diagnostika

Mnoho ľudí trpí na nejaký druh potravinovej intolerancie. Problematickosť ale spočíva v tom, že je veľmi ťažké určiť definitívnu diagnózu, lebo každý človek je jedinečný.

Klasickú alergiu je ľahké definovať a detekovať. Organizmus reaguje na inak neškodné potraviny, roztoče, mačky a pod. tým, že produkuje IgE, ktoré pomáha náš organizmus ochraňovať od baktérií a vírusov. Jednoduchý kožný prick test a krvný test odhalia, ktoré alergény vyvolávajú IgE odozvu.

Čím ďalej tým väčší počet lekárov, hoci ich zatiaľ (žiaľ) nie je veľa, si uvedomuje, že existujú komplexnejšie reakcie na jedlo, ktoré nevyvolávajú IgE, ale ktoré spôsobujú pacientom často nemalé zdravotné problémy.

Často sa predpokladá, že keď je kožný skin test negatívny, tak alergia nie je prítomná. Mnohí lekári si však (našťastie) uvedomujú , že je to nezmysel. Ak pozorne počúvate pacientov a čítate rôzne vysoko kvalitné štúdie z celého sveta o eliminačnej diéte a znovuzavádzaniu potravín, je zrejmé, že existuje celý rad reakcií na potraviny (potravinová precitlivelosť), ktorej je však obtiažne porozumieť.

Je iba jediný spôsob ako sa vysporiadať s potravinovou intoleranciou, a to eliminačná diéta. Treba zo stravy vylúčiť všetko, čo spôsobuje problém a potom po určitom čase postupne potraviny zavádzať späť a pozorovať reakciu. Eliminačná diéta je zlatým štandartom.

Problémom je však určiť potraviny, ktoré konkrétnej osobe škodia, a teda pôsobia proti organizmu. Zároveň si to vyžaduje silnú motiváciu pacienta a jeho spoluúčasť, ako aj odborné lekárske sledovanie. A tu je problém. Kde nájsť odborníka v tejto oblasti? Je ich naozaj málo a tejto oblasti sa venujú iba na základe vlastných skúseností a samoštúdiom. Na Slovensku sú raritou.

Existuje niekoľko spôsobov ako sa intolerancia na potraviny zisťuje, avšak žiadna z nich zatiaľ nie je stopercentne spoľahlivá. Na svete je niekoľko výskumných centier (v Anglicku napr. University College London Medical School, Sauthamptom University, York Nutritional Laboratory) kde sa nadaľej robia výskumy na zdokolanie a prepracovanie metód na diagnostiku potravinovej intolerancie, ktorá by bola vedecky "dokonalá". Je to určite "hudba" blízkej budúcnosti, nakoľko čím ďalej, tým väčší počet ľudí má zdravotné obtiaže tohto charakteru, a tak tlak na zdokonaľovanie diagnostiky potravinovej intolerancie sa stáva nevyhnutnosťou.

Formy diagnostiky potravinovej intolerancie:

Krvné testy (cytotoxické alebo Elisa) a analýza vlasu sú diagnostické metódy, ktoré sú často spochybňované a kritizované. Najpresnejší test sa zdá Elisa test, ktorý robí York laboratórium. Elisa test sa robí na základe odberu malej vzorky krvi, ktorá sa posiela do laboratória, kde sa mieša s množstvom alergénov. Teória sa zakladá na tom, že ak je človek precitlivelý na určitú potravinu, telo produkuje IgG protilátku. Zmenená farba krvnej vzorky indikuje prítomnosť IgG reakcie. York laboratórium potvrdzje, že okolo 70 % pacientov jednoznačne udáva zlepšenie stavu po 1-2 mesiacoch eliminačnej diéty. Medzi najbežnejšie problémy patria gastro-intestinálne symptómy, bolesti hlavy a kožné problémy.
Viď: Typické príznaky potravinovej intolerancie.

Vedci sa domnievajú, že IgG môže byť v priamej súvislosti s potravinovou intoleranciou, avšak toto ešte nebolo dokázané. Tri klinické testy, ktoré budú založené na Elisa teste, budú prebiehať v budúcom roku a majú byť zamerané na pacientov s IBS a migrénou. Výskum sa má uskutočniť na univerzite v Southampton, kde sa polovici pacientov nasadí diéta založená na základe výsledkov Elisa testu a druhej polovici pacientov sa nasadí diéta, ktorá nebude korešpondovať s výsledkami Elisa testu. Pôjde o dvojito zaslepený test.

Testovacie zariadenie Vega, ktoré vyvinul v polovici minulého storočia nemecký vedec Dr. Reinhold Voll, patrí k ďalším prostriedkom pri odhaľovaní potravinovej intolerancie/neznášanlivosti. Pacient drží v ruke jednu časť kovového zariadenia, pričom druhá časť sa prikladá na akupunktúrny bod na pokožke. Počas vyšetrenia je pacient vystavovaný rôznym alergénom a prístroj meria reakciu organizmu. Niektoré štúdie poukazujú, že elektrodermálne testovanie je užitočným diagnostickým nástrojom, ale stále mnoho lekárov tomu neverí.

Podľa prehľadu urobených spoločnosťou Allerycare, ktorá spravuje okolo 600 Vega prístrojov na podnikateľskej báze vo Veľkej Británii, až 84 % tých ľudí, ktorí odpovedali formou dotazníka, sa cítili lepšie ako výsledok ich návštevy u prevádzkovateľa Vega prístroja. Nedostatkom však môže byť nedostatočné školenie prevádzkovateľov. Často ľudia bez patričného vzdelania, zaškolenia a tréningu určujú diétu pacientov, čím môže dôjsť k pochybeniu. Je preto nutné zveriť sa do rúk patrične vyškolenému odborníkovi so skúsenosťami, čo je niekedy naozaj ťažké pre pacienta, ktorý sa nevie zorientovať v spleti aj tak zložitej záležitosti.Testovacie zariadenie Best je rýchlejšia a sofistikovanejšia forma prístroja Vega, na ktorom je možné v priebehu 15 minút testovať vyše 100 druhov potravín. Hoci sa doteraz nerobili nezávislé klinické testy spoločnosť Bio Tech and Nutrition Centre odhaduje, že jeho úspešnosť je medzi 85 až 90 %.


Pozn. autorky blogu: Prečítajte si Môj príbeh. Testovanie na takomto prístroji a následná eliminačná diéta mi priniesli nie len blahodárnu zmenu v mojom zdravotnom stave, ale aj odpovede na množstvo dovtedy nezodpovedaných problémových otázok, ktorými som sa brodila celý život až do spomínaného vyšetrenia.

Ak sa chcete dať otestovať, napíšte nám:
potrintol@gmail.com

www.potrintol.meu.zoznam.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára