piatok 26. decembra 2008

Gluténová intolerancia

Intoleranciu na glutén môžeme rozdeliť na:

a) celiatickú gluténovú intoleranciu - celiakiu a

b) neceliatickú gluténovú intoleranciu (NCGI).

Celiakia sa zisťuje vyšetreniami z krvi a biopsiou tenkého čreva na gastroenterológii. Pacienti s potvrdenou celiakiou sa musia vyhýbať všetkým obilným potravinám a postupovať podľa odporučenia gastroenterológa, prípadne iných špecialistov.

Horšie sú na tom ľudia s neceliatickou gluténovou intoleranciou, ktorým sa oficiálne u gastroenterológa nepotvrdila celiakia, avšak majú neznášanlivosť na glutén s typickými prejami, napr. kolísanie hmotnosti, črevné problémy, migrény a pod. Títo nemajú žiadnu lekársku podporu a sú hodení napospas vlastnému skúmaniu a liečeniu. Osobne poznám mnoho ľudí, ktorí sú dobrovoľne na celiatickej strave. Hoci im oficiálne z nejakého dôvodu nebola diagnostikovaná celiakia, obilniny zo svojho jedálnička úplne vylúčili. Títo ľudia sú však často zmätení, lebo nemajú oficiálnu podporu. Poslaním tohto blogu je práve zamerať sa na túto cieľovú skupinu ľudí. To, že sa u nich oficiálne nepotvrdila celiakia ešte neznamená, že nemajú gluténovú intoleranciu. Testy na celiakiu sú nastavené určitým spôsobom a nie sú nastavené tak, aby diagnostikovali každého človeka, ktorý má gluténovú intoleranciu. Hraničné hodnoty a subhraničné hodnoty pri vyšetreniach celiakie sa neberú do úvahy a pacient je považovaný za "zdravého", hoci svedectvá obrovského počtu ľudí z celého sveta nesporne potvrdzujú, že je to veľký omyl ľudstva, lebo dôsledky požívania obilnín u týchto ľudí sú evidentné a zdravie poškodzujúce. Som osobne presvedčená, že čas ukáže tento omyl.

Ľuďom s neceliatickou gluténovou intoleranciou by sa malo venovať viac pozornosti, či už v zmysle patričnej informovanosti alebo primeranej lekárskej starostlivosti. To isté platí aj o pšeničnej intolerancii, hoci tu je trochu iný problém. Ľudia so pšeničnou intoleranciou zvyčajne dobre znášajú iné obilniny, avšak problematická je u nich pšenica ako taká (nie glutén ako taký). Testy na celiakiu skúmajú iba intoleranciu na glutén a poškodenie tenkého čreva, takže nemôžu zákonite odhaliť podstatu veci súvisiacu so pšeničnou intoleranciou, kde ide o neschopnosť ľudského organizmu stráviť ju a premeniť na živiny. Naopak ľudia so pšeničnou intoleranciou môžu mať rôzne príznaky, ktoré sú popisované v iných článkoch tohto blogu.

Viac sa dočítate:
Hlad a potravinová intolerancia
Pšeničná intolerancia a ďalšie skutočnosti
Sponnány potrat a potravinová intolerancia
Hlad a potravinová intolerancia
Bolesti kĺbov a potravinová intolerancia

www.potrintol.meu.zoznam.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára